Dividend History of Salt Trading Corporation (STC)

January 11, 2024 | Investopaper

Salt Trading Corporation (STC) was established in 1963 AD with Public Private Partnership (PPP).  With the proportion of 79:21 investment from private- public (state owned National Trading Limited), STC is managed by joint effort of state (Government) and private sector shareholders.

Salt Trading Corporation (STC) has provided consistent returns to the shareholders over the years. The dividend distribution has ranged from 10.526 percent to 45 percent. The table below presents the dividend history of STC since the fiscal year 2066/67.

Dividend History Of Salt Trading Corporation (STC)

Fiscal Year Fiscal Year Cash Dividend (%) Bonus Share (%) Total Dividend  (%)
2009/10 2066/67 0 0 0
2010/11 2067/68 10 35 45
2011/12 2068/69 15 10 25
2012/13 2069/70 15 10 25
2013/14 2070/71 10 10 20
2014/15 2071/72 10 15 25
2015/16 2072/73 5 20 25
2016/17 2073/74 10 25 35
2017/18 2074/75 10 25 35
2018/19 2075/76 10 25 35
2019/20 2076/77 5 20 25
2020/21 2077/78 0.526 10 10.526
2021/22 2078/79 5 10 15
2022/23 2079/80 0.79 15 15.79

Recommended:

Dividend History Of Citizen Investment Trust (CIT)

Dividend History Of Unilever Nepal Limited (UNL)

Investopaper

Investopaper is a financial website which provides news, articles, data, and reports related to business, finance and economics.

One thought on “Dividend History of Salt Trading Corporation (STC)

  • March 17, 2024 at 8:58 am
    Permalink

    नमस्कार।
    ईन्टरनेट मा शेयर बाजार सबन्धी न्युज हरू हेर्दै गर्दा investopaper एउटा छुट्टै अलग्गै एक वित्तीय वेबसाईट लाग्यो जुन धेरै समय पछि पत्ता लाग्यो पहिलो पटक मै केही भिन्नता महसुस भयो अङ्ग्रेजी र नेपाली मा हेर्दा मैंले देखेको दुई भिन्नता नेपाली भाषा मा शेयर सम्बन्धी रिपोर्ट देखिएन सम्पर्क नम्बर ठेगाना छ अङ्ग्रेजीमा शेयर बजार समन्धी रिपोर्ट हरु छन् तर सम्पर्क डिटेल देखिदैन। आगामी दिनमा यसको निरन्तर रूपमा सही तथ्य सामग्री हरू पढ्न पाई नै रहोस् धेरै धेरै शुभकामना। परदेशी नेपाली

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!